Pratite nas:

FB TT IG
recikliranje metala metalni otpad žice armature cijevi

Ovaj materijal trebate odvajati za reciklažu!

M

etal je 100% reciklabilan - trajan materijal koji je temelj gospodarstva, ali također doprinosi ostvarenju ekoloških ciljeva smanjenjem korištenja prirodnih sirovina i emisijom CO2. Recikliranjem se emitira manje ugljičnog dioksida i drugih štetnih plinova. Otpadni metal ima značajnu vrijednost koja motivira ljude da ga prikupljaju. Osim financijskog poticaja, postoji i ekološki imperativ.

Metali se mogu podijeliti na dva glavna tipa: željezne i neželjezne

Željezni metali obuhvaćaju kombinacije željeza i ugljika, poznate kao crni metali te ih privlače magneti. Među njima su uobičajeni ugljični čelik, legirani čelik, kovano željezo i lijevano željezo. Neželjezni, obojeni metali ne sadrže željezo, a uključuju aluminij, bakar, olovo, cink i kositar. Obojeni se mogu još podijeliti na plemenite i obične metale. U plemenitu skupinu spadaju zlato, platina, srebro, iridij i paladij.

recikliranje metala žuti bager na deponiju metalni ostaci
aluminijske prazne limenke od srdela i kompota na bijeloj podlozi
Kamo odlazi naš izdvojeni metal?

Unatoč godišnjoj proizvodnji od približno 900.000 tona otpadnog metala, Hrvatska većinu tog materijala izvozi, s glavnim fokusom na Tursku. Iako se već godinama ističe važnost otpada kao vrijedne sirovine, podaci pokazuju da izvozimo velike količine otpada, a zatim ga nakon obrade i poskupljenja ponovno uvozimo. Naime, samo se oko 250.000 tona otpada reciklira unutar zemlje, dok se čak 600.000 tona izveze, od čega gotovo 400.000 tona završi u Turskoj. Preostali dio zadržava se na privremenim skladištima kod sakupljača i obrađivača otpada, prema podacima Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Turska se ističe kao najveća destinacija za izvoz otpadnog materijala iz EU-a, sa značajnim volumenom od 15,2 milijuna tona u 2021. Slijedi ju Ujedinjeno Kraljevstvo sa 5,5 milijuna tona, a potom Indija (2,4 milijuna tona), Egipat (2,0 milijuna tona) i Švicarska (1,7 milijuna tona).

Kružna ekonomija je budućnost

Recikliranje metala ključno je za kružnu ekonomiju, sustav koji potiče održivo iskorištavanje resursa putem ponovne upotrebe, recikliranja i obnavljanja materijala kako bi se smanjio otpad i negativan utjecaj na okoliš. To igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja jer omogućuje ekonomski rast uz smanjenje ekološkog opterećenja. Umjesto da se otpadni metal jednostavno odbaci, on se koristi kao resurs za stvaranje novih proizvoda, čime se smanjuje potreba za ekstrakcijom novih sirovina i minimizira količina otpada koja završava na odlagalištima.

Proces recikliranja metala započinje prikupljanjem otpadnog metala s različitih izvora te njegovom sortiranjem i obradom kako bi se osigurala pravilna upotreba. Kroz taljenje i lijevanje, obrađeni metal ponovno se oblikuje u nove proizvode ili poluproizvode. Dakle, postoji vjerojatnost da su metalni predmeti koje posjedujete proizvedeni upravo od reciklirane sirovine. Recikliranje metala postaje sve važnije jer su neke države već zabranile izvoz određenih materijala koji su ključni za proizvodnju visokotehnoloških proizvoda.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG