Pratite nas:

FB TT IG
Uvjeti kupovine i korištenja web stranice jaboljigradjanin.com

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://jaboljigradjanin.com. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

Web stranica https://jaboljigradjanin.com u vlasništvu je trgovačkog društva TRADRIMA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ja Bolji građanin)

Kontakt

TRADRIMA d.o.o.

Trg Petra Svačića 14, Zagreb

E-mail: info@jaboljigradjanin.com

Telefon: +385 91 222 2139 (Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Uvjeti kupovine

jaboljigradjanin.com je web stranica putem koje se prodaju proizvodi provjerenih prodavača. Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i Ja boljeg građanin-a u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, naćin plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Ja bolji građanin web stranice i on-line kupovine.

Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://jaboljigradjanin.com, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama JA BOLJI GRAĐANIN ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno.Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, JA BOLJI GRAĐANIN može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda.Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, JA BOLJI GRAĐANIN ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

Načini plaćanja

JA BOLJI GRAĐANIN omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta ili prilikom preuzimanja:  

1. Gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja prilikom preuzimanja (“pouzećem”) omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same isporuke na navedenoj adresi. Hrvatska pošta će vam za ovaj tip naplate zaračunati i proviziju od 2,86% koju ste dužni njima podmiriti. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke te se iznos i provizija podmiruju u poštanskom uredu koji vam je naveden na listiću.

2. Virmanski ili internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl.Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo vašu ponudu za kupnjom. (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan)

4. PayPal

Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, Ja bolji građanin vas preusmjerava na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.

Jednostrani raskid ugovora

U ovom trenutku povrati nisu mogući. Radimo na tome da iste omogućimo, do tada, hvala na razumijevanju.

Prigovor

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to putem elektroničke pošte. Ja bolji građanin je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Ja bolji građanin će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Nakon što prodavač potvrdi primitak proizvoda, koji je predmet reklamacije, kao i utvrdi nedostatak/ oštećenje na istom Ja bolji građanin izdaje nalog za povrat novčanih sredstava prema kupcu ili potvrđuje isporuku ispravnog proizvoda.

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje  (LINK)

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i  za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

Sukladno članku 403. Zakona o obveznim odnosima kao kupac dužni ste primljenu robu/proizvod na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti nas u roku od 8 dana.

Uporaba i zaštita osobnih podataka

U Ja boljem građanin-u cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETSbr.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).Politika privatnosti (link)određuje upotrebu informacija koje će Ja bolji građanin zaprimiti od vas kada posjetite Ja bolji građanin internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu. Kao prijavljeni korisnik Ja boljeg građanin-a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). Ja bolji građanin savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti Ja bolji građanin. Ja bolji građanin ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa. Ja bolji građanin Politika privatnosti sastavni je dio Uvjeta korištenja i može se pročitati ovdje. Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva Podaci na https://jaboljigradjanin.com su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://jaboljigradjanin.com, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju Ja boljem građanin-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost Ja boljeg građanin-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://jaboljigradjanin.com.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

Ja bolji građanin je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://jaboljigradjanin.com ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na https://jaboljigradjanin.com te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanjalobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://jaboljigradjanin.com da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Ja bolji građanin, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Ja bolji građanin će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

Ja bolji građanin ne odgovara:

  • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora
  • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://jaboljigradjanin.com u svakom trenutku
  • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
  • za zakonitost korištenja stranice https://jaboljigradjanin.com od strane trećih osoba
  • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://jaboljigradjanin.com koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
  • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://jaboljigradjanin.com, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
  • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
  • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://jaboljigradjanin.com može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://jaboljigradjanin.com niti podupiranja takvih stranica od strane Ja boljeg građanin-a

Korištenje „kolačića“

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama. Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za korištenjem kolačića. Ukoliko ne želite omogućiti spremanje kolačića to možete podesiti u svom internet pregledniku. Korisnici koji odluče ne prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu https://jaboljigradjanin.com jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodavati proizvode u košaricu. Više o politici kolačića može saznati na Politika kolačića (https://jaboljigradjanin.com/cookie-policy/).

Povoljnije pravo

Ukoliko bi bilo koje pitanje uređeno ovim Uvjetima bilo za potrošača povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijenit će se takva povoljnija odredba.

Promjene

TRADRIMA d.o.o je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://jaboljigradjanin.com. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. TRADRIMA d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://jaboljigradjanin.com ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 1.9.2022.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG