Pratite nas:

FB TT IG
OZNAKE NA AMBALAŽI
oznaka za recikliranje - Mobiusova petlja 2

Univerzalni simbol recikliranja

Ovaj bi simbol svima trebao biti poznat. Riječ je o univerzalnom znaku recikliranja, takozvanoj Mobiusovoj petlji. Tri povezane strelice u obliku trokuta sa zaobljenim kutovima nadovezuju se jedna na drugu i svaka predstavlja jedan ciklus recikliranja. Mobiusova petlja u krugu označava proizvode koji su dobiveni reciklažom, a ako se unutar petlje nalazi postotak, on označava udio recikliranog materijala u proizvodu.

Simbol recikliranja

Simbol Recikliraj!

Osnovno značenje ovog simbola je poziv na akciju, krajni korisnik se poziva da reciklira u što većoj mjeri. Kružni oblik sa strelicom označava samoodrživost samog procesa reciklaže, a ponekad se može pronaći i strelica koja završava srcem čime se naglašava pozitivan utjecaj na okoliš.

oznaka ne zagađuj okoliš

Ne zagađuj / Čuvajmo prirodu!

Proizvođač ovim znakom potiče potrošača na brigu o okolišu i daje do znanja da praznu ambalažu i otpad stavi u za to predviđena mjesta - kante ili spremnike za odvajanje otpada. Simbol potiče savjesno ponašanje, očuvanja i zaštite okoliša.

Zelena točka

Predstavlja oznaku kojom se krajnji kupac obavještava da, nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sustav koji će se za tu ambalažu pobrinuti - prikupiti ju i oporabiti. Ovo je europski simbol kojim proizvođači potrošaču zapravo daju do znanja da su financijski pridonijeli i sudjelovali u recikliranju ambalaže proizvoda na kojem je simbol otisnut.

FSC oznake

FSC

Vijeće za upravljanje šumama je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana s ciljem promoviranja odgovornog i održivog upravljanja svjetskim šumama. Ako kupite proizvod, najčešće drveni, koji ima ovaj simbol na ambalaži, to znači da je proizveden u skladu s principima certifikata FSC i da je proizvođač svjestan važnosti promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima.

Odvojeno skupljanje otpada

Odvojeno skupljanje otpada

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu označava da se ovaj proizvod nakon isteka vijeka trajanja mora odložiti na odvojeno odlagalište. To su najčešće električni i elektronički uređaji, baterije i akumulatori. Ako je ispod oznake otisnut kemijski simbol, to je znak da navedeni proizvod sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice. Ovakav tip otpada nikad ne bacajte u mješoviti otpad, već ga odnesite na za to propisana mjesta!

Sustav numeriranja i kratice za označavanje ambalaže

Princip numeriranja i kratica za označavanje ambalažnog materijala vrlo je jednostavan. Ispod simbola recikliranja nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža proizvedena, dok se unutar petlje nalazi i određeni broj. Kratice se pišu samo velikim slovima, a ako je unutar petlje samo broj bez kratice, radi se o nekoj kombinaciji materijala što zapravo otežava samu reciklažu.

Oznaka plastične ambalaž PET 1

1. PET ili PETE

Ova je vrsta plastike među najčešće korištenom te je namijenjena širokoj potrošnji. Većina boca za napitke proizvedena je upravo od ove vrste plastike. Među karakteristikama se ističu prozirnost i izdržljivost pod utjecajem izrazito visokog tlaka. Proizvode od PET plastike preporučuje se koristiti samo jednom jer se višekratnom uporabom povećava rizik od bakterijske kontaminacije. Također je to jedna od jednostavnijih vrsta plastike i u Hrvatskoj se može reciklirati. U sustavu povratne naknade skupi se oko 30 000 tona ove vrste plastike i ponovo se reciklira u nove boce.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže HDPE 2

2. HDP ili HDPE

Ovo je vrlo kruta i izdržljiva neprozirna plastika visoke gustoće koja se koristi u proizvodnji predmeta široke upotrebe koji zahtijevaju dugotrajnu izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete. Koristi se i za proizvode koji potencijalno imaju mogućnost reakcije s okolinom, npr. za deterdžente. HDP plastika se najčešće reciklira i u Hrvatskoj postoji ta mogućnost. Ova vrsta plastika gotovo ne ispušta nikakve kemikalije te se smatra najsigurnijom za upotrebu.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže PVC 3

3. PVC ili 3V

PVC je najčešće korišten sintetski materijal. To je zapravo prva plastika, odnosno preteča plastike. Sadrži ftalate − kemikalije koje su reproduktivno toksične. Osnovni sastojak, polivinil klorid, je kancerogen, a pri visokoj temperaturi dolazi do ispuštanja dioksina i furana. To je ujedno i razlog zbog kojeg se ova vrsta plastike vrlo rijetko reciklira, a iz mješovitog otpada ju je preporučljivo potpuno ukloniti. Stručnjaci preporučuju kupovanje alternativnog proizvoda − poliolefina.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže LDPE 4

4. LDPE

Ova se vrsta plastike najčešće nalazi u vrećicama i folijama. To je plastika vrlo niske gustoće. Smatra se sigurnom plastikom, ne ispušta nikakve kemikalije u vodu i može se u potpunosti reciklirati, iako je to rijetkost u praksi.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže PP5

5. PP

PP plastika vrlo je čvrsta i u pravilu lagana te otporna na toplinu i zbog toga ima vrlo široku primjenu − od laboratorijskog posuđa, ambalaže za jogurt sve do jednokratnih pelena. Može se reciklirati, iako podaci pokazuju da se zbog ekonomske neisplativosti reciklira relativno mala količina ove vrste plastike.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže PS 6

6. PS

Polistiren je jeftina, lagana vrsta plastike sa širokom lepezom uporabe te jedna od najčešće korištenih plastika. Često se koristi u izradi plastičnog posuđa, pakiranja za hranu i piće te kartona za jaja. Zagrijavanje se nikako ne preporučuje zbog ispuštanja štetnog stirena. To se posebno odnosi na mikrovalnu pećnicu! Dobra je stvar što je cijena polistirena relativno visoka te se polako zamjenjuje poliolefininima. U Hrvatskoj ne postoji reciklažer stirena, no ova plastika se ipak može reciklirati, ali to se rijetko provodi.
POGLEDAJTE VIDEO

Oznaka plastične ambalaže 0 7

7. PC, BPA, polikarbonat, LEXAN i ostala plastika

Heterogena skupina u koju spada sve što nije obuhvaćeno prijašnjim kategorijama. Dobiva se na način da se u standardne polimere plastike dodaju razni aditivi s ciljem da se poboljša kvaliteta proizvoda koju ambalaža čuva. Unutar ove kategorije ne postoji generalno pravilo o ponovnom korištenju i recikliranju te se takva plastika ni ne može reciklirati, već se energetski oporabljuje. U ovu skupinu pripada i plastika izrađena od biopolimera koja obično dolazi s oznakom „PLAˮ ili natpisom „biorazgradivoˮ pored simbola s brojem 7.
POGLEDAJTE VIDEO

oznaka za papir br. 20

20 PAP

Kartonska ambalaža (kartonske kutije)

oznaka za papir br. 21

21 PAP

Razne vrste papira - ravan karton (novine, časopisi, katalozi)

oznaka za papir br. 22

22 PAP

Uredski papir, knjige

oznaka za papir br. 23

23 PAP

Karton čestitke, korice knjiga, ambalaža nesmrznute hrane…

40FE oznaka

40 FE

Čelik

41ALU oznaka
aluminij

41 ALU

Aluminij

50for oznaka

50 FOR

Drvo

51for oznaka

51 FOR

Pluto

60tex oznaka

60 TEX

Pamuk

61tex oznaka

61 TEX

Juta

OEKO - TEX

Ova oznaka na tekstilnom proizvodu je eko oznaka s naglaskom na eko aspektu kvalitete te jamči prijateljsko ponašanje proizvođača prema okolišu uz društveno odgovorni rad. Oznaka je globalno prisutna, a njena velika vjerodostojnost temeljena je na vrlo jasnim i znanstveno utvrđenim kriterijima koji su u potpunosti dostupni javnosti. Također, ovom oznakom proizvođač jamči kako brine oko ograničenja u pogledu sadržaja formaldehida i ograničenja te zabrane u pogledu teških metala, pesticida, raznih kloro-organskih spojeva te alergenih i kancerogenih bojila.

70gl oznaka

70 GL

Bezbojno staklo

71gl oznaka

71 GL

Zeleno staklo

72gl oznaka

72 GL

Smeđe staklo

80cpap oznaka

80 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s metalima

81cpap oznaka

81 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s plastikom

82cpap oznaka

82 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s aluminijem

83 cpap oznaka

83 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s bijelim limom

84cpap oznaka

84 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s plastikom i aluminijem - tetrapak

85cpap oznaka

85 C/PAP

Papir i karton u kombinaciji s plastikom, bijelim limom i aluminijem

90 c ldpe oznaka

90 C/LDPE

Plastika/aluminij

91 c ldpe oznaka

91 C/LDPE

Plastika/bijeli lim

92 c ldpe oznaka

92 C/LDPE

Plastika/raznovrsni metali

95 c ldpe oznaka

95 C/PAP

Staklo/plastika

96 c ldpe oznaka

96 C/LDPE

Staklo/aluminij

97 c ldpe oznaka

97 C/LDPE

Staklo/bijeli lim

98 c ldpe oznaka

98 C/LDPE

Staklo/raznovrsni metali

Eu-ecolabel

EU ECOLABEL

Znak EU Ecolabel je dokaz da proizvod ili usluga udovoljavaju visoko propisanim standardima zaštite okoliša. Proizvod s ovim znakom ima najmanje utjecaja na okoliš u proizvodnji, distribuciji, prodaji, upotrebi i odlaganju.

Znak-ekoloskog-proizvoda-EU

Znak ekološkog proizvoda EU

Znak kojim se potvrđuje da su proizvodi zadovoljili stroge zahtjeve proizvodnje, prerade, prijevoza i skladištenja. Znak se može staviti samo na proizvode koji sadržavaju najmanje 95 % ekoloških sastojaka i zadovoljavaju dodatne stroge uvjete u pogledu preostalih 5 %. Isti sastojak ne smije biti prisutan u ekološkom i neekološkom obliku.

hrvatski-eko-proizvod

Znak ekološkog proizvoda HR

Ovim znakom se potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

prijatelj okolisa

Prijatelj okoliša

Znak Prijatelj okoliša dodjeljuje se u svrhu promocije proizvoda i usluga koji se u usporedbi sa sličnim proizvodima i uslugama odlikuju manje negativnim utjecajem na okoliš u cjelokupnom životnom ciklusu i tako pridonose učinkovitom korištenju sastavnica okoliša i visokom stupnju zaštite okoliša.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG