Pratite nas:

FB TT IG
limene ulične kante za smeće

Split – Pravila za odvajanje otpada (reciklažu)

Š

to se tiče velikih gradova, Split odvaja najmanje otpada, svega 16,5 %. Dakle 83,5 % smeća u Splitu, bila to plastika, ljuske od jaja ili papir, baca se u istu kantu. Iako u Splitu postoji i odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, glavni problem u postupanju s komunalnim otpadom proizlazi iz činjenice da nije došlo do uspješne uspostave sustava „od vrata do vrata”. No, nekakav pomak ipak postoji s obzirom da je stopa odvojenog otpada u 2020. bila još niža, samo 14,5 %.

Papir i karton

Odvojeno sakupljen papir odlaže se u PLAVI SPREMNIK.

DA
Novinski i uredski papir
Časopisi, katalozi, prospekti, leci, bilježnice
Papirnata i kartonska ambalaža
NE
Tetrapak ambalaža
Plastificirani i metalizirani papir
Zauljeni papir
Fotografije
Pelene
Kartonsku ambalažu prije odlaganja zgnječite ili usitnite, a onečišćeni papir i onečišćeni karton ne reciklirajte. Prije odlaganja uklonite metalne spojnice, plastične dijelove, foliju i ljepljive trake! Sjetite se odvojiti i kartonsku ambalažu prehrambenih proizvoda poput tjestenine, riže, čajeva i sl.

Tetrapak ambalaža u Splitu se odlaže u poseban spremnik crne boje!

 

Plastika i metal

Plastiku odlažemo u ŽUTI SPREMNIK. Metal možete odložiti u spremnik za plastiku na način da ga odvojite u posebnu vrećicu.
DA
Ambalaža detrdženata i šampona
Ambalaža nekih prehrambenih proizvoda (ovisno o vrsti plastike)
Plastične vrećice
NE
Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
Ambalaža sprejeva
Ambalaža boja i lakova
Plastične igračke

zelena kanta za smeće
kanta za tetrapak
Biootpad

Organski otpad isključivo biljnog porijekla, ukoliko se kompostira, može se koristiti za kao kvalitetno gnojivo
Zeleni biootpad za kompostiranje
• vrtni ili zeleni otpad: uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, kora drveta, piljevina, borove iglice, ohlađeni pepeo.
• kuhinjski otpad: razni ostaci od pripreme hrane (ne kuhana hrana), ostatci voća i povrća, ostatci salate, blitve, kelja, krumpira i slično, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja.
Kompost kao dodatak tlu hrani biljke i pogoduje rastu biljaka, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu te stvara uvjete za život organizama u tlu. Komposter se može izraditi od drvenih letvica ili se može kupiti spremnik za kompostiranje namijenjen manjim količinama biootpada.

Staklo

Staklo odlažete u ZELENI SPREMNIK.
DA
Staklene boce
Staklenke
Staklene caše
NE
Prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
Kristal, ogledala, porculan, keramika, žarulje
Neonske svjetiljke

Prije odlaganja ispraznite i isperite staklenu ambalažu te uklonite čepove i poklopce! Papirnate naljepnice na ambalaži ne morate skidati. Osim staklenih boca reciklirajte i staklenke (meda, marmelade, kiselih krastavaca, senfa i sl.).

Miješani komunalni otpad (iz kojeg je prethodno izdvojen koristan otpad) odlaže se isključivo u KANTE ILI KONTEJNERE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD.

Miješani komunalni otpad

  • Onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane, onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužve, vata, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene i sl.

Ostali otpad trebalo bi odnijeti na reciklažno dvorište gdje postoje posebni spremnici za određenu vrstu otpada. Na jednom mjestu na raspolaganju su vam posude za odvojeno prikupljanje papira, višeslojne (tetrapak) ambalaže, stakla, plastike (PET ambalaža, sve vrste otpadnih polimera i otpadnih vrećica), metala (limenke), otpadnog tekstila, otpadnog drva te električnog i elektroničkog otpada.

Reciklažna dvorišta

Lokacije reciklažnih dvorišta su na sljedećim adresama:
Reciklažno dvorište Karepovac, Dračevac 122, Split
(radno vrijeme od ponedjeljka do subote, 7 – 19 sati)
Reciklažno dvorište Orišac, Put Orišca 9, Split
(pon.sri.pet. 8-15 ; uto.čet. 11-18 ; sub. 8-13 ; Tel.099-5435868)

Glomazni otpad Čistoća d.o.o. odvozi prema rasporedu po gradskim kotarevima. Svaki gradski kotar ima dva dana u mjesecu kada se glomazni otpad odvozi besplatno. Prethodno se potrebno javiti u svoj gradski kotar i najaviti potrebu odvoza te dogovoriti točnu lokaciju.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG