Pratite nas:

FB TT IG
gume ukrašene
R

abljene gume su među najproblematičnijim izvorima industrijskog otpada zbog svoje poveće mase i kemikalija koje mogu otpustiti u okoliš. Međutim Hrvatska ima jedan od najbolje uređenih sustava u Europi za skupljanje i oporabu otpadnih guma. Godišnje se više od 90 posto sakupljenih guma materijalno oporabljuje, čime se ostvaruje propisani nacionalni cilj, ističe Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Taj se nacionalni godišnji cilj čak i premašuje s obzirom na to da iznosi najmanje 80 posto od mase odvojeno sakupljenih guma godišnje. Sirovine dobivene različitim postupcima recikliranja pokazale su izvrsna svojstva i omogućile korištenje za različite namjene.

iskorištena guma kao poligon 2
cvijeće u gumi

Jedna od mogućnosti je usitnjavanje do granulata (malča) koji se koristi za zaštitu od pada na dječjim igralištima, kod polaganja umjetne trave na sportskim terenima te kod izrade prometne i druge galanterije. Međutim, takvi materijali imaju i određene nedostatke – nisu biorazgradivi, mogu kontaminirati tlo na koje se polažu i relativno lako su zapaljivi kada uzmemo u obzir primarni materijal od kojeg su sačinjeni. Također, postoje i drugi proizvodi koji se dobivaju od reciklata gume.

Gumeni čips koristi se uglavnom kao alternativno gorivo TDF (Tire derived fuel). TDF je visokokalorično gorivo. Upotrebljava se na primjer u toplanama i rotacionim pećima cementara te drugim sličnim industrijskim postrojenjima. Druga primjena gumenog čipsa je u djelatnosti uzgoja konja za jahanje (guma pomiješana s pijeskom ili piljevinom), gdje se koristi za pokrivanje podova u stajama i/ili na konjičkim stazama.

Gumeni puderi mogu se upotrijebiti kao aditivi u bitumenom modificiranim asfaltima, ali također mogu biti izliveni u forme iz kojih se ljuštenjem dobivaju razne izolacijske trake za građevinarstvo, u uporabi kao podnice ili izolacijski materijali zidova, protiv buke, vibracija i vlage.

Zašto je važno pravilno odvajati gume?

Osim prethodno navedenih razloga, gume je nužno odvajati i zbog ostalih materijala koji se nalaze u njima. Čelična žica koja se odvaja tijekom postupka recikliranja gume može biti dodatno očišćena te se takva prodaje ljevaonicama gdje se rastopljena može ponovno koristiti kod proizvodnje žičanog armaturnog elementa

Konačno, učinkovitim spaljivanjem odvojene tkanine iz guma, koja ima određenu kaloričnu vrijednost pa se može miješati s drugim materijalima, povećava se efektivna vrijednost alternativnog goriva.

2016. donesen je Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama. Reciklažno dvorište (u zagrebačka dvorišta možete donijeti do 4 gume bez naplate) i serviser guma obavezni su bez troška za posjednika preuzeti otpadne gume. Gume možete odnijeti i direktno ovlaštenom sakupljaču, tvrtke i lokacije sakupljača pronađite na službenim stranicama Fonda.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG