Pratite nas:

FB TT IG
mala pakiranja začina nisu reciklabilna
P

akiranja su postala neizbježan dio naše svakodnevice. Bez obzira na to jeste li u trgovini, naručujete hranu ili kupujete proizvode putem interneta, gotovo uvijek ćete naići na različite oblike pakiranja. Međutim, dok se većina ljudi može diviti estetici ili funkcionalnosti ovih malih pakiranja, rijetki razmišljaju o cijeni koju plaćamo za njihovu praktičnost - a ta cijena se očituje u okolišu.

Mala pakiranja često dolaze s više slojeva plastike, papira ili kartona kako bi osigurala potrebnu zaštitu proizvoda. Kada se ti proizvodi otvore, ambalaža postaje otpad. Veliki broj malih pakiranja znači više otpada koji se mora zbrinuti, što opterećuje odlagališta i dovodi do veće potrebe za recikliranjem ili odlaganjem otpada. To sve troši energiju.

Energija, voda, kemikalije, nafta, minerali, drvo – sve ove sirovine koriste se u procesu stvaranja pakiranja

Također, i sama proizvodnja malih pakiranja zahtijeva značajnu količinu energije i resursa. Procesi kao što su ekstruzija plastike, tiskanje ambalaže i oblikovanje zahtijevaju sirovine i energiju. Također je potrebno više materijala za proizvodnju većeg broja malih pakiranja u usporedbi s manjim brojem većih pakiranja. Staklenički plinovi, teški metali i razne čestice samo su neki od zagađivača koje ispuštaju tvornice koje proizvode razna pakiranja.

mala pakranja - pojedinačno pakirani bomboni
mala pakiranja - pojedinačno zapakirani keksi
Izglednost za reciklažom – gotovo nepostojeća u Hrvatskoj!

Višak ambalaže kao i rasipna ambalaža može pridonijeti onečišćenju na razne načine, a moram vam reći da je šansa da će se manja ambalaža mehanički reciklirati vrlo niska. Ova mala pojedinačna plastična pakiranja su jedan od najvećih neprijatelja okoliša jer i pravilno odvojena šanse da se ovakvo pakiranje odvoji za reciklažu su gotovo nikakve, pogotovo u ručnim sortirnicama koje su kod nas dominantne. U slučaju da ide na energetsku oporabu moguće je dobiti energiju iz nje, međutim energetska oporaba u RH je u vrlo niskim postocima.

Razmisli, i okreni se alternativi! Da bismo smanjili negativne utjecaje malih pakiranja na okoliš, važno je promovirati smanjenje korištenja nepotrebnih pakiranja, poticati recikliranje i pravilno zbrinjavanje otpada te potražiti alternative poput ekološki prihvatljivijih materijala i većih pakiranja koja su ekonomičnija i učinkovitija za transport.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG