Pratite nas:

FB TT IG
smeće sotirano 1

Oporabitelj – tko ili što je to?

R

azgovarajući o gospodarenju otpada, više puta sam se uhvatila kako uvodim u razgovor neizostavni pojam oporabitelj, a zapravo svjesna da vrlo vjerojatno ne znate točnu definiciju i koja je njegova uloga. Naime, oporaba otpada je svaki postupak čiji je rezultat ponovna uporaba otpada u korisne svrhe dok je oporabitelj svaka pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja određene vrste otpada, ovlaštenik je koncesije te mora imati ugovor s Fondom za zaštitu okoliša. Oporaba otpada provodi se u skladu s načelima i načinima gospodarenja otpadom propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, mora se oporabiti. Međutim, postoje iznimke.

Otpad se ne mora oporabiti kada su troškovi oporabe višekratno veći od troškova njegova zbrinjavanja, kad nema mogućnosti daljnje uporabe otpada ili dijelova otpada te ako se zbrinjavanjem otpada okoliš opterećuje manje nego njegovom oporabom. 

smeće na smetlištima
industrijska zona
Postupci oporabe otpada su: 

-R1 Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije; 

-R2 Obnavljanje (regeneracija) otpadnog otapala; 

-R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe); 

-R4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala; 

-R5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala; 

-R6 Regeneracija otpadnih kiselina i lužina; 

-R7 Oporaba (recovery) otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja; 

-R8 Oporaba (recovery) otpadnih sastojaka iz katalizatora; 

-R9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja; 

-R10 Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja; 

-R11 Uporaba otpada nastalog bilo kojim postupkom od R1 do R10; 

-R12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg postupka oporabe navedenog od R1 do R12; 

-R13 Skladištenje otpada predviđenog za bilo koji od postupaka od R1 do R-R12 (osim privremenog skladištenja, skladištenja otpada na mjestu nastanka prije prikupljanja).

 

Međutim, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 84/21) za određene djelatnosti gospodarenja otpadom propisana su izuzeća od pribavljanja dozvole za gospodarenje otpadom. Umjesto dozvole propisana je obveza upisa u Očevidnik oporabitelja otpada što je jednostavnija i jeftinija procedura jer nije potrebno raditi elaborat gospodarenja otpadom. Vrste otpada, neki dodatni uvjeti te kapacitet oporabe i količine otpada koje je dopušteno obrađivati, detaljno su propisani Dodatkom II Pravilnika o gospodarenju otpadom.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG