Pratite nas:

FB TT IG
puna zg vrećica

Novi model odvoza otpada u Zagrebu

O

d 1.listopada 2022. u Zagrebu je krenuo novi model naplate odvoza komunalnog otpada. Kako je više puta istaknuto od strane zagrebačke Gradske uprave, riječ je o modelu koji bi Zagreb trebao učiniti pravednijim, zelenijim i odgovornijim – oni koji odvajaju, manje plaćaju! Prema novom modelu građanke i građani fiksni dio cijene usluge plaćaju i dalje putem računa. Fizičke osobe izdvajaju 45, a pravne 90 kuna. U taj je iznos uračunat odvoz odvojenog otpada koji se i dosad prikupljao te dva odvoza glomaznog otpada godišnje. I dalje građanke i građani besplatno dobivaju vrećice za odvajanje plastike i biootpada. Novost je uvođenje varijabilnog dijela cijene usluge koji se naplaćuje kroz sustav kupovine standardiziranih vrećica za odlaganje miješanog komunalnog otpada u trgovinama i podružnici Čistoća. U prodaji su vrećice od 10 litara po cijeni od 2 kune, 20 litara po cijeni od 4 kune, i vrećica od 40 litara po cijeni od 8 kuna (PDV je uključen u cijenu). Vrećice se ne kupuju pojedinačno, nego u pakiranjima od po 10 komada. Tim načinom vlasti žele motivirati građanke i građane da što više odvajaju otpad jer će na taj način izdvajati manje novca za kupnju vrećica. Osim toga, ovim bi se modelom trebali osigurati glavni ciljevi, a to su smanjenje količine otpada, kao i povećanje stope recikliranja, a uklonjene su i velike količine kanti i spremnika za otpad s gradskih ulica pa Zagreb više ne bi trebali nazivati kantogradom. Kante i spremnici za odlaganje otpada više ne zauzimaju javne površine, već su ih građani, gdje to bilo moguće, stavili pod nadzor te ograničili pristup trećim osobama. Tamo gdje to nije moguće, nastoji se pronaći rješenje u dogovoru s gradskom upravom.

Postoji najava da će se nepropisno odvojeni otpad penalizirati!

zg vrećice na hrpi
kate za odvajanje otpada 3

Prijedlog predviđa i ugovorne kazne u visini od 500 kuna za fizičke te 1000 kuna za poslovne korisnike. Navedeni iznosi odnose se na slučajeve kada korisnici usluge ne odlažu svoj miješani komunalni otpad u standardizirane vrećice za miješani komunalni otpad ili ga ne odvajaju od reciklabilnog komunalnog i opasnog otpada. Penalizirat će se i u slučajevima ako ne drže spremnike u predviđenom prostoru ili ne koriste uslugu na području na kojem im se nalazi nekretnina ili ne odlažu komunalni otpad putem zaduženog spremnika, ugrožavaju zdravlje građana neodgovornim odlaganjem otpada oko spremnika i sl. U nekim zagrebačkim kvartovima već se smanjila učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada te se planira uvesti pojačan odvoz odvojenih reciklata.

Građani i dalje imaju pravo na odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje bez naknade. Za ostali otpad, odnosno onaj koji se ne odvaja na kućnom pragu, treba se potegnuti do obližnjeg reciklažnog dvorišta. Lokaciju i radno vrijeme određenih reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta moguće je provjeriti na službenim stranicama ili putem aplikacije Razvrstaj MojZG. Aplikacija na jednostavan način omogućava praćenje odvoza otpada po odabranoj adresi, pretraživanje otpada te upućuje na pravilno razvrstavanje otpada i sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska. Novost je da aplikacija sada šalje push obavijesti dan prije predviđenog odvoza određene vrste otpada.

TOP

Pratite nas:

FB TT IG