Pratite nas:

FB TT IG
besplatne plave vrećice grad zagreb Hrpa čistih dječjih pelena

Korisnik sam pelena u Zagrebu, imam li pravo na besplatne plave vrećice?

N

ovi model odvoza više i nije tako nov, a mnogi korisnici ne znaju kako mogu doći do besplatnih vrećica. Nekoliko je načina, a ja vam donosim pregled kako i gdje nabaviti besplatne ZG vrećice.

Treba riješiti neku papirologiju…

Ako ste kao korisnik svaki mjesec, pet mjeseci zaredom, najmanje jednom koristili uslugu reciklažnog dvorišta ili mobilnog reciklažnog dvorišta ostvarujete pravo na dva paketa s deset vrećica pojedinačnog volumena od deset litara. Prilikom predaje otpada u reciklažnom dvorištu nužno je da vas zavedu, na način da ćete pokazati uplatnicu te osobnu iskaznicu, tako ako vam nakon petog mjeseca ne daju besplatne vrećice, iste možete zatražiti.

Drugi način je da potpišete izjavu o kompostiranju. Tom izjavom dajete suglasnost Čistoći za izvršenje terenske provjere s ciljem utvrđivanja kompostira li kućanstvo zaista otpad. Izjavu mogu dati samo korisnici koji žive u obiteljskim kućama. Izjava o kompostiranju vrijedi deset mjeseci nakon čega se mora obnoviti. Njenom dostavom korisnik ostvaruje pravo na četiri paketa s deset komada vrećica pojedinačnog volumena od deset litara. Izjavu možete poslati na e-mail ili osobno predati u poslovnicama Holding centra na adresama Ulica grada Vukovara 41 i Dubečka ulica 2 te u pokretni ured.

Korištene dječje pelene bačene u prirodu
zg vrećice na hrpi

Svi korisnici pelena imaju pravo na besplatne vrećice!

Ako imate dijete do tri godine starosti ili odraslu osobu koja koristi pelene, potrebno je dostaviti rodni list i potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge, dok je za odraslu osobu potrebno dostaviti potvrdu liječnika ili HZZO-a o nužnosti korištenja pelena za odrasle i potvrdu o prebivalištu osobe ili presliku osobne iskaznice.

Na taj način ostvarujete pravo na četiri paketa sadržaja deset komada od deset litara za razdoblje od šest mjeseci, odnosno dvadeset litara ako je riječ o odrasloj osobi. Pravo vrijedi tri godine od dana rođenja djeteta, s tim da se isto mora obnavljati svakih šest mjeseci dostavom potvrde o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge ne starije od trideset dana, dok za odrasle vrijedi deset mjeseci i nakon tog se roka propisana dokumentacija mora ponovno dostaviti kako bi se umanjenje cijena moglo ponovno ostvariti.

Uz svakako napomenu da su platnene pelene najsretnije rješenje za naš okoliš.

Gdje dostaviti dokumentaciju?

Dokumentacija se može dostaviti u poslovnice Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme ponedjeljkom 8-17h, utorak – petak 8 – 16h), Dubečka 2 (radno vrijeme ponedjeljak – petak 8 -14h) i u pokretnom uredu gdje možete odmah i preuzeti svoje besplatne vrećice.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG