Pratite nas:

FB TT IG
energetska obnova višestambenih zgrada skele ja bolji građanin

Evo kako će energetska obnova pomoći suvlasnicima u starijim zgradama

O

bnova energetskih svojstava višestambenih zgrada predstavlja kompleksno pitanje, s obzirom na to da mnogi suvlasnici ne prepoznaju nužnost takve obnove i njezin značaj za našu budućnost. Razlog tome vjerojatno leži u unaprijed predviđenim troškovima koji nisu jamstvo uspješnog prolaska na natječaju pa tako i nesigurnosti oko sufinanciranja dijela troškova. Međutim, želim istaknuti zašto suvlasnici trebaju početi razmišljati i poduzimati korake u području energetske obnove, a to ću objasniti u narednim redcima.

Da bi se iskoristio neiskorišteni potencijal energetske učinkovitosti u sektoru građevina i povećala stopa obnove zgrada, Europska komisija (EK) predlaže uvođenje obvezujućih minimalnih energetskih standarda (MEPS) u sektoru građevina kao dio svoje strategije Renovation Wave. Strategija ima za cilj udvostručiti godišnju stopu energetske obnove do 2030. godine, a osim smanjenja emisija i stvaranja zelenih radnih mjesta u građevinskom sektoru koji je pretežno u vlasništvu lokalnih poduzeća, poboljšat će ukupne životne standarde za Europljane. No, da bi MEPS bio učinkovit, ključno je uključiti lokalne vlade, vlasnike zgrada i njihova iskustva u oblikovanje i provedbu programa obnove u cijeloj Europskoj uniji.

termalna kamera za otrkivanje toplinskih mostova na zgradi
Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine u Hrvatskoj

Program energetske obnove temelji se na Zakonu o gradnji i usklađen je s nacionalnim strategijama i planovima. Fokusira se na višestambene zgrade čineći oko 35 % ukupnog stambenog fonda u Hrvatskoj. Cilj programa je postizanje gotovo nula energetske potrošnje ili s visokom razinom energetske učinkovitosti do 2050. godine.

Program je fokusiran na višestambene zgrade (VSZ), čineći oko 35 % ukupnog stambenog fonda u Hrvatskoj. Od ukupne isporučene energije sektoru kućanstva, otprilike 32 % se troši u VSZ, pri čemu se 80 % odnosi na toplinske potrebe poput grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode. Unatoč tome što je udio ogrjevnog drva u sektoru kućanstava oko 50 %, u VSZ je taj udio niži, iznoseći otprilike 35 %. Unatoč tome, ogrjevno drvo dominira u VSZ, što ukazuje na nužnost zamjene tih sustava modernijim, obnovljivim izvorima energije.

Program se posebno usredotočuje na zgrade s najlošijim energetskim svojstvima (energetski razred D ili lošiji u kontinentalnoj i C ili lošiji u primorskoj Hrvatskoj). Otprilike 34 % višestambenih zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj i oko 30 % u primorskoj Hrvatskoj spada u tu kategoriju, često uz loša konstrukcijska svojstva. Stoga se Program sastoji od nekoliko kategorija obnove:

Integralna energetska obnova: Kombinacija mjera na ovojnici zgrade s minimalnom uštedom od 50 % potrebne toplinske energije za grijanje godišnje.

Dubinska obnova: Mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima s minimalnom uštedom od 50 % potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije godišnje.

Sveobuhvatna obnova: Podrazumijeva implementaciju optimalnih mjera za poboljšanje trenutačnog stanja zgrade. Osim energetskih obnovnih mjera, obuhvaća i sljedeće aspekte:

  • Povećanje sigurnosti u slučaju požara
  • Implementaciju mjera za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
  • Unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebna se pažnja posvećuje povećanju potresne otpornosti zgrade
energetska obnova višestambenih zgrada

Osnovni uvjet za sudjelovanje u ovom Programu je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi.    

Zbog brzo mijenjajućih uvjeta na tržištu, prikupljenih iskustava iz provedbe i potencijalnih novih mogućnosti financiranja, provedba ovog Programa će se kontinuirano pratiti i ocjenjivati te će se Program po potrebi revidirati, a svake tri godine donosit će se akcijski planovi odlukom ministra.

Koji su uvjeti za prijavu na energetsku obnovu?

Odluku o sklapanju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi za višestambenu zgradu donose (su)vlasnici zgrade, uzimajući u obzir natpolovičnu većinu glasova proporcionalno vlasničkim dijelovima. Važno je napomenuti da glas suvlasnika koji posjeduje stan od 30 m2 nije jednak glasu onog s prostorom od 100 m2.

Glavni projekt, izrađen od strane stručnjaka, treba dokazati da će poduzete mjere energetske obnove rezultirati uštedom od najmanje 50 % godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i najmanje 30 % primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. Bitno je naglasiti da je glavni projekt ključan za uspješnu prijavu na Javni poziv, budući da donosi čak 75 % bodova. S obzirom na to da izrada traje 5 mjeseci, preporučljivo je započeti prikupljanje dokumentacije  prije Javnog poziva.

Što morate priložiti?
  • Važeći energetski certifikat i izvješće o provedenom pregledu koje nije starije od 2014. godine
  • Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade, ne stariji od 5 godina
  • Suglasnost natpolovične većine suvlasnika prema veličini njihovih suvlasničkih dijelova
  • Ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom
Koliko iznosi sufinanciranje energetske obnove?

Iznos sufinanciranja za izvođenje radova i nabavu materijala kreće se od 60 % do 80 % bespovratnih sredstava. Za ostale sudionike energetske obnove, poput projektanta, konzultanta, stručnog nadzora i drugih, predviđeno je sufinanciranje od visokih 85 % bespovratno.

NEWSLETTER

Da postanem bolji i osvješteniji građanin želim primati e-mail newsletter:

TOP

Pratite nas:

FB TT IG